Disclaimer

Deze website is eigendom van Kaptein klimaatbeheersing. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kaptein klimaatbeheersing heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Websites die door middel van een link toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Kaptein klimaatbeheersing gecontroleerd. ©Kaptein klimaatbeheersing. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Kaptein klimaatbeheersing worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.